Opis wykonania EEG
EEG rejestruje zmiany potencjału elektrycznego pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej.
Badanie może być wykonane w szpitalu, w prywatnej praktyce lekarza, w pracowni EEG lub przy łóżku pacjenta. Procedura trwa od 30 do 60 minut. 

Przeprowadzenie badania EEG zwykle składa się z następujących etapów:

  • Pacjent proszony jest o położenie się na rozkładanym fotelu lub łóżku.
  • Technik dokonuje pomiarów głowy i zaznacza miejsca, w których umieszczone będą elektrody.
  • W zaznaczonych miejscach naniesiona jest specjalna pasta przewodząca.
  • Na głowę nakłada się teraz od 16 do 25 elektrod, które przytrzymywane są przez silikonowy czepek.
  • Z chwilą rozpoczęcia procedury impulsy elektryczne z mózgu rejestrowane są przez komputer w postaci wykresu.
  • Pacjent może być poproszony o wykonywanie pewnych czynności takich jak zamknięcie oczu, głębokie oddychanie lub patrzenie na stymulator (migające światło lub obrazek).
  • Po badaniu technik zdejmie elektrody z głowy pacjenta.

Umów się na wizytę+48 601 327 797
 

 E-MAIL: iga.pietrzak@onet.pl